HAN

2 minute read

Đây là nâng cấp của quạt dùng động cơ máy in 12V DC mình đã giới thiệu ở bài trước. Bởi vì nhiều khi dùng luôn cái điều khiển tv để điều khiển quạt nó tiện lợi hơn so với dùng điện thoại hoặc phải chạy ra vặn núm xoay!

Chuẩn bị

Video hướng dẫn

Sơ đồ nối dây

Động cơ ESP8266 Wemos D1 mini Rotary encoder IR Chú thích
+24V X X X X Cấp nguồn chính 12~24V
GND GND GND GND GND
+5V X 5V X X Dùng mạch hạ áp lm2596 để cấp nguồn
LOCK X X X X Chân này không dùng
START/STOP GPIO-2 D4 X X Chân enable
CW/CCW GPIO-5 D1 X X Chân đảo chiều quay
BRAKE X X X X Chắc là phanh động cơ
CLOCK GPIO-4 D2 X X Xung vào để quay động cơ
X GPIO-12 D6 DT X
X GPIO-14 D5 CLK X
X GPIO-0 D3 SW X
X GPIO-13 D7 X OUT Nối trở 10K kéo lên
X 3V3 3V3 + + Rotary encoder có thể dùng 3v3 hoặc 5v đều được

Flash tasmota cho Esp8266

Trong bài trước mình có hướng dẫn dùng fw tasmota.bin. Lần này để phục vụ chức năng IR thì mình dùng fw http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-ircustom.bin

Config Tasmota

Sau khi flash xong chúng ta config các chân như trong ảnh:

Nhớ làm lại cả các config ở bài trước nữa nha ^_^

Dưới dây là rule để config cho các nút:

Rule2 ON IrReceived#Data=0xE0E036C9 DO Power1 0 ENDON ON IrReceived#Data=0xE0E028D7 DO Power1 1 ENDON ON IrReceived#Data=0xE0E0A857 DO Dimmer - ENDON ON IrReceived#Data=0xE0E06897 DO Dimmer + ENDON

Trong đó các mã Data các bạn chỉ việc vào console ấn nút muốn gán trên điều khiển thì nó sẽ trả về Data. Thay thế mã Data này vào các chức năng tương ứng trong rule phía trên là được nhé

Nhớ kích hoạt rule

Rule2 1