HAN

1 minute read

Mọi thứ sinh ra đều có hai mặt là có lợi và có hại. Nhiều người tôi quen làm về phần cứng thì không hề thích Arduino vì nó làm cho sinh viên kỹ thuật ngày nay mất đi phần nào hiểu biết sâu về phần cứng. Nhưng tôi lại thấy được lợi ích từ việc có thể triển khai nhanh nhiều ý tưởng mà không cần mất nhiều thời gian cho việc lập trình phần cứng. Vậy cho nên nếu bạn có ý tưởng đơn giản mà không có kiến thức điện tử thì hãy tham khảo bài viết này. Nó sẽ hướng dẫn bạn một vài thao tác cơ bản để chạy…