HAN

2 minute read

Đây là nâng cấp nhỏ về đèn hiển thị. Các bạn cần chạy thành công Google Assistant như ở bài viết trước nhé https://hs2t.com/blog/loa-google-assistant-tieng-viet/

Còn đây là thành quả nè:

Chuẩn bị

Để DIY mình cần những thứ sau:

Hàn LED

Các bạn hàn LED WS2812 theo ảnh bên.

Có nguồn cấp là 3v3, mặc dù theo datasheet nguồn cần từ 4V~7V nhưng trong các thử nghiệm của mình nó hoạt động tốt. Còn nếu cấp nguồn 5V nó sẽ không hoạt động.

Lý do có thể được giải thích như sau:

LED WS2812 có mức logic 1 là 0,7xVDD, nếu VDD = 5V (thường là 5,5V) thì áp cần để đưa DI của WS8212 lên mức 1 là 3,5V trong khi Orange Pi Zero IO chỉ là 3V3 nên mạch sẽ không hoạt động.

Vậy là mình nghĩ cần hạ xuống 4,5V => mức 1 là 3,15V nhưng như vậy thì sẽ cần thêm mạch ngoài, thế là liều thử 3V3 => mức 1 cần tối thiểu sẽ là 2.31V, ai dè chạy thiệt ^_^

Phần mềm

Mọi thiết lập cần thiết đã có sẵn trong file ảnh rồi, các bạn chỉ việc copy file assistant.json và file .pmdl của các bạn qua /root/ rồi chạy như hướng dẫn của bài trước đây là được https://hs2t.com/blog/loa-google-assistant-tieng-viet/

Mở rộng

Mình cũng nghĩ là dùng loại LED WS2812 hình tròn sẽ đẹp hơn, nhưng loại thanh thẳng 8 LED này đang có sẵn, các bạn thích mình thiết kế lại cho hình tròn thì nhắn bên dưới nha :D