HAN

1 minute read

Bắt đầu từ phiên bản 1.6.4, Arduino cho phép cài đặt các gói nền tảng của bên thứ ba bằng Boards Manager.

  • Cài đặt Arduino IDE phiên bản 1.8.7 trở lên. Các bạn có thể tải về ở trang chủ của Arduino. (https://www.arduino.cc/en/Main/Software)
  • Chạy Arduino và mở cửa sổ Preferences.
  • Nhập http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json vào trường Additional Board Manager URLs (Bạn có thể thêm nhiều URL, phân tách chúng bằng dấu phẩy).
  • Mở Boards Manager từ Tools > Board và cài đặt Esp8266 (và đừng quên chọn loại ESP8266 của bạn từ menu Tools > Board sau khi cài đặt).

Hướng dẫn bằng video:

Đăng ký kênh giúp mình để xem được nhiều video hơn nhé: https://www.youtube.com/channel/UCNM_nBBPeMRft_M4H9Tmwlg?sub_confirmation=1