HAN

1 minute read

Đây là một dự án nho nhỏ của mình, là một ví dụ đơn giản cho việc nhắn tin tự động đến Facebook Messenger của bạn

Thực hiện:

Đây là code cho Esp8266 các bạn dùng Andruino IDE để nạp vào nhé

https://github.com/kim7tin/rain_alert

Thêm một bước nữa là phải lấy được key bằng cách chat với https://m.me/KenhTayMay

Sau đó chỉ việc mua cảm biến mưa gắn vào GPIO của ESP8266 là chạy nha :)

Hướng dẫn bằng video: