Tổng quan

Dự án biến nhà thường thành nhà khôn mình ấp ủ từ lâu, hồi sinh viên thì tiền không, kiến thức chưa đủ nên chỉ ấp ủ để đó. Giờ đi làm thì không có thời gian nhiều nhưng vẫn quyết tâm làm.
Mình cố viết bài đều,mong mọi người góp vui! Continue reading “Tổng quan”