Đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng có giúp thời gian quay ngược?

Theo rất nhiều tài liệu cho rằng khi di chuyển bằng vận tốc ánh sáng thì làm cho thời gian đứng im và khi vượt qua được vận tốc ánh sáng thì thời gian sẽ đi ngược về quá khứ. Continue reading “Đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng có giúp thời gian quay ngược?”